Biểu trưng vinh danh 25 năm làm việc

  • Chất liệu: Pha lê
  • Kích thước: cao 15cm
  • Dùng làm lưu niệm, vinh danh
Đặt hàng ngay Gọi điện xác nhận trong vòng 10 phút