Kỷ niệm chương pha lê hình ngôi sao

  • Chất liệu: Pha lê
  • Đường kính: 12cm, 14cm
  • Dùng lưu niệm, vinh danh
Đặt hàng ngay Gọi điện xác nhận trong vòng 10 phút