Kỷ niệm chương pha lê điểm xanh

  • Chất liệu: Pha lê
  • Đường kính: 12cm
  • Dùng làm lưu niệm, vinh danh
Đặt hàng ngay Gọi điện xác nhận trong vòng 10 phút